Asociace realitních kanceláří České republiky

Asociace realitních kanceláří České republiky je největší profesní sdružení odborníků, obchodníků a dalších profesionálů působících na trhu s nemovitostmi v České republice.

Asociace byla založena v roce 1991 několika realitními kancelářemi z různých míst České republiky a v dnešní době čítá členská základna kolem 200 realitních kanceláří z celé republiky.

Důvody, které vedly k založení asociace v roce 1991 byly sdružit podnikatele zabývající se stejnou profesí prosazovat a ochraňovat zájmy realitních kanceláří (zejména v kontextu legislativním), zajišťovat průběžné vzdělávání v oborech souvisejících s oblastí nemovitostí.

Vytvořit sdružení, které by postupně svou činností získávalo autoritu v rámci naší republiky, včetně potřebných kontaktů na obdobné organizace v zahraničí.

Cíl asociace směřuje k zavedení licencí v realitní činnosti, čímž přispěje k celkovému zlepšení situace na realitním trhu nejen z hlediska obchodního, ale i etického.

 

Evropský klub realitních kanceláří

Evropský klub realitních kanceláří – EKRK, je síť spolupracujících a vzájemně se podporujících realitních kanceláří v mezinárodním měřítku. Tuto síť tvoří dnes již několik set realitních kanceláří prakticky z celého světa.

Jen v domovské zemi České republice je členy EKRK více než 60 realitních kanceláří s celoplošným pokrytím území státu. Členy EKRK jsou významné české realitní kanceláře. Členství v EKRK nevylučuje být členem jiného profesního sdružení a asociací, a tak mnohé realitní kanceláře jsou členy hned několika jiných významných organizací působících v rámci realitní profese: FIABCI, REALTOR, CEREAN, ICREA, ARK ad. Každoročně se členové EKRK scházejí v rámci setkání klubu a diskutují současné trendy ve světě nemovitostí.

Ke své práci využívají členové EKRK firemní server www.ekrk.eu, který slouží k centralizaci zadávání zakázek. Na tyto zakázky musí mít členové exkluzivní smlouvu o prodeji. Výhody, které poskytuje tento server jsou následující:

  1. Zakázky se dostanou do zemí mimo domovskou zemi člena EKRK, jiný člen klubu může s těmito nemovitostmi dále obchodovat. Tímto se podstatně rozšiřuje možnost obchodovat na nových teritoriích.
  2. Po zadání nemovitosti do systému ji mohou shlédnout nejen členové EKRK, ale taky naši budoucí klienti., kteří zvažují koupi nemovitosti v některé ze zemí členů klubu. Mimo drobné investory jsou tu také různé finanční skupiny, developeři, banky, fondy, atd.
  3. Členové EKRK pracují maximálně efektivně, tj. vynakládají jen nezbytně nutné finanční prostředky na reklamu na rozdíl od jiných mezinárodních serverů. Našim krédem je, že za minimálně vynaložené peníze provedeme maximální reklamu, a tak urychlíme prodej našich zakázek.
  4. Rozhýbat realitní trh a urychlit prodej nemovitostí, a to i do zahraničí. Obdobně předpokládáme prodej zahraničních nemovitostí na českém trhu. Nejen pro tento účel se členské realitní kanceláře EKRK řídí etickým kodexem klubu EKRK. Pochybení či vážné selhání člena EKRK je důvodem pro jeho vyloučení z klubu.
  5. Spolupráce v rámci jednotného serveru umožňuje bránit se nekalým praktikám neseriozních realitních kanceláří, a také konkurenci zahraničních franšízových společností.