Potvrzeno soudem. Příjmy z Airbnb jsou příjmy z podnikání

12. 10. 2021

il. fotoMěstský soud v Praze potvrdil ve sporu o charakter příjmů získaných prostřednictvím platformy Airbnb, že příjmy získané poskytováním takového ubytování je třeba danit podle § 7 zákona o daních z příjmů (příjmy z podnikání), a nikoli jako příjmy podle § 9 (příjmy z pronájmu).

Celý článek na Realitním zpravodaji od realitymorava.cz

Na výpis novinek